Umów się na serwis mechaniczny

Następny tydzień »

Data
/godzina
Poniedziałek
08-04-2019
Wtorek
09-04-2019
Środa
10-04-2019
Czwartek
11-04-2019
Piątek
12-04-2019
Sobota
13-04-2019
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Przegląd okresowy Diagnostyka Hamulce
Rozrząd Opony Inne
Pola oznaczone * są wymagane

Nazwisko/nazwa firmy *
Imię *
Telefon kontaktowy *
E-mail *Model
Nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) *
pozycja E w dowodzie rejestracyjnym

Przebieg *
Chcę skorzystać z samochodu zastępczego (usługa płatna)? Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu umówienia terminu wizyty w serwisie mechanicznym.*

Szanowny Kliencie,

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest NAWROT Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33B, Autoryzowany Partner Renault/Dacia (dalej: Sprzedawca).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Sprzedawcy (iod@nawrot.pl).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), tj.:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która jest jednak niezbędna celem umówienia terminu naprawy,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w celu wykonania naprawy,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia terminu naprawy.

Twoje dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zarezerwowania terminu i wykonania naprawy oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Administrator może przekazywać Twoje dane ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Administrator może również powierzać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Masz prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Aby wysłać formularz podaj wynik równania (słownie): 4 plus siedem =