1) Zgłoś szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym na infolinii pod numerem 0801-10-20-30

2) Po telefonicznym zgłoszeniu szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe przesyła na Twój adres e-mail częściowo wypełnione druki zgłoszenia szkody.

3) Wydrukuj i wypełnij je do końca

  • Druk zgłoszenia szkody
  • Deklaracja rozliczenia szkody, upoważnienie na warsztat do bezgotówkowego rozliczenia szkody
  • Oświadczenie VAT
  • Oświadczenie kierującego

4) Skompletuj dokumenty:

  • Dowód rejestracyjny
  • Prawo jazdy
  • Polisa ubezpieczeniowa OC i AC (jeśli szkoda z AC)
  • Notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy

W przypadku gdy właścicielem jest bank lub leasing wymagana jest zgoda/upoważnienie do wypłaty odszkodowania wystawione przez banku/leasing.

Ocenę techniczną lub wstępny kosztorys przygotowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe – w przypadku gdy odbyły się oględziny przez mobilnego rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeniowego

5) Zadzwoń do serwisu karoseryjnego i umów się na naprawę/oględziny samochodu tel. 71/ 315-21-09 w. 10

PAMIĘTAJ
Upoważnienie do bezgotówkowego rozliczenia szkody musi podpisać właściciel/właściciele pojazdu.