Wyślij zgłoszenie online
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu celem rejestracji na jazdę próbną.

Szanowny Kliencie,
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest NAWROT Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33B, Autoryzowany Partner Renault/Dacia (dalej: Sprzedawca).
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Sprzedawcy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), tj.:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która jest jednak niezbędna celem zamówienia jazdy próbnej,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w celu odbycia jazdy próbnej wybranym modelem samochodu;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi;
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jazdy próbnej.
Twoje dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji jazdy próbnej, a w przypadku zainteresowania zakupem samochodu – do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Administrator może przekazywać Twoje dane ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Administrator może również powierzać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami
Masz prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.